Herkent je dit?

 • We hebben vergaderd. Maar wat hebben we vandaag eigenlijk bereikt met praten?
 • We hebben notulen gemaakt. Wie leest ze eigenlijk?
 • Ons onderwerp is abstract en/of droog...
 • ...en daardoor lastig uit te leggen.
 • Mensen doen niet actief mee of haken af.
 • Trouwens, kan dit niet leuker, inspirerender?

Dan is zijn visuele notulen misschien iets voor jou...

67_expanded_gallery2.jpg

VISUELe notulen

Visuele notulen zijn het realtime, live en zichtbaar visueel oogsten van de kern van de informatie van een bijeenkomst. Het zijn notulen die je achteraf ook echt wilt lezen!

De notulen worden ter plekke gemaakt. Zo kan iedereen de voortgang van de bijeenkomst zien. Achteraf zijn ze ook beschikbaar in een handzaam digitaal formaat.

DIT LEVERT HET JE CONCREET OP:

 • Hogere informatie overdracht: beeld, woord en gehoor
 • Hogere inhoudelijke betrokkenheid van je publiek
 • Een concreet, fysiek en kleurrijk resultaat
 • Een makkelijk verteerbare verslagvorm...
 • ...die ook nog makkeijk te delen is, bv. op social media
 • Een speelse en motiverende injectie!
 

Meer weten, bv. over formaat (groot/klein) en wanneer welke vorm geschikt (papier/digitaal) is? Bekijk ook de Praktische dingetjes

Sindsdien ben ik teleurgesteld als de notulen in ‘tekst’ komen
— Blije klant

Getekend voor:

Gemeente Amsterdam
Het Groene Brein
MVO Nederland

Maastricht University
TU Delft

TU Eindhoven
Platform 31
Rijkswaterstaat
Impact Academy
Transitie Nederland
Het Seinwezen
Greenpeace International

Club of Rome NL
Lean Start Up Machine A'dam

CommScope
Riksja Travel

Urgenda
Except
GVB
RVO
KPN

IVN
NS


Live digitaal sneltekenen

Soms is het nodig om een presentatie meer sjeu te geven. Dat kan met live digitaal sneltekenen. Tegelijk met de spreker worden tekeningen gemaakt ter ondersteuning van het verhaal, live geprojecteerd op een scherm. Deze strategiepresentatie vergeten ze nooit meer!