Samen op weg?! Mijn verkeersgregels.

We gaan (misschien) samenwerken. Mooie dingen maken! Voordat we samen op weg gaan, wil ik vertellen over hoe ik werk en wat ik nodig heb om mijn werk goed te doen. Zodat we goed weten wat we van elkaar mogen verwachten. Helderheid vooraf voorkomt immers eventuele conflicten. 

Lees hier hoe deze visuele AV tot stand kwamen!


 

voorbereiding van de reis

 

we gaan samen op reis!

 

DONKERE WOLKEN: ALS DE REIS TEGENVALT...

 

BESTEMMING BEREIKT!

1 Waar wil je komen (of wat is jouw reisbestemming?)

Om mijn werk goed te doen, wil ik graag weten wat je precies wilt bereiken. Wat is je doel? Waarom? Dan kan ik een inschatting maken welke dienst(en) van mij bij je vraag passen. En of je wel bij mij moet zijn! 

Ik wil ook graag weten waarom je voor mij kiest. Spreekt mijn werk(wijze) je aan of wil je vooral snel een algemene prijsindicatie weten om te vergelijken? Wees daar helder in. Mijn offertes zijn op maat en kosten tijd.

2 Wat? Concreet worden

Probeer zo concreet mogelijk te worden in het formuleren van wat je wilt dat ik voor je ga doen. Heb je al een voorbeeld gezien (op mijn website of ergens anders) dat je aanspreekt, geef dat aan. Geef óók aan wat je níet wilt. Een goede briefing is nodig om zowel een goede prijsinschatting te maken en komt de kwaliteit van mijn werk ten goede.

Bekijk welke praktische dingen ik van je moet weten voor een live teken sessie.

3 Offerte en communicatie: reisplan

 

In de offerte beschrijf ik ons proces, oftewel het reisplan. Als ik een offerte maak, dan is dat vrijblijvend. Omdat ik met mijn planning rekening moet houden, ontvang ik graag spoedig een bericht dat je van de opdracht af ziet of mij de opdracht gunt. Ik zal sowieso binnen 2 weken na het sturen van de offerte contact met je opnemen  om te horen of we gaan samenwerken.

Mijn offertes bevatten altijd een prijsindicatie.  Ik factureer voor live teken sessies dagdeelprijzen en voor andere opdrachten op basis van mijn uurtarief.  Dreig ik de prijsindicatie te overschrijden, dan trek ik aan de bel. Ben ik veel sneller klaar, dan bof je!

In de prijsindicatie zit standaard een aanpassingsronde inbegrepen. Meer aanpassingen betekent meerwerk. Ik zal dit dan berekenen op basis van mijn uurtarief.

4 Contract

Een offerte wordt een opdracht zodra je de offerte ondertekend opstuurt via mail naar anabella[ ]kanai.nl en ik de opdracht heb bevestigd. Wat je ook kan doen, is jouw akkoord geven per mail waarbij je het offertenummer en de datum vermeldt.

Doe je dit niet, maar stuur je me wel gegevens/materialen om aan de opdracht te beginnen, dan ga ik er vanuit dat we zijn begonnen en dat je hierdoor de opdracht hebt gegeven. Vraag je mij om dagen in mijn agenda te blokkeren voor een opdracht en ik die dagen heb bevestigd, dan is er ook sprake van een opdracht. 

5 Aankomsttijd en vertraging

Zodra de opdracht van start gaat, spreken we een planning af met een indicatieve opleverdatum. Ik streef ernaar om me zo goed mogelijk aan deze planning te houden, en reken daarbij op het tijdig en correct aanleveren van informatie en materialen.

Lever je die mij later of te laat aan, dan kan dit invloed hebben op de opleverdatum of de overeengekomen prijs.

6 Aanpassing van de route?

Mijn offertes bevatten prijsindicaties. Deze prijsindicatie is gebaseerd op de door je geuite wensen tijdens het offertetraject.

Het kan zijn dat gedurende de reis de wensen van jou als klant wijzigen, of dat door gewijzigde inzichten het project aangepast moeten worden om tot een succesvolle afronding van het traject te komen.
We zullen dan overleggen over de aanpassingen en de bijbehorende prijs. Ik zal dan altijd een indicatie geven van de aanpassing van de prijs. Ik zal pas met de extra werkzaamheden beginnen als ik akkoord heb op de aanpassing van de prijs.

7 Dreigen we de afslag te missen? Of lekker op weg? Geef feedback!

Heb je het idee dat de reis niet helemaal vlekkeloos verloopt? Geef dit dan alsjeblieft aan.

Zonder feedback kan ik geen goed werk opleveren. Feedback is nuttig voor ons beiden. Als je een bijsturing/aanpassing wilt, zowel inhoudelijk als procesmatig, laat het weten! Want dan kan ik er nog iets aan doen.

Maar ook: wat vond je goed, en waarom? Ik hoor het graag.

8 Betaling

Voor mijn facturen geldt een betalingstermijn van 2 weken.

Betaal op tijd, dat scheelt ons allebei negatieve energie. Betaal je wel te laat, dan kan het zijn dat ik de wettelijke rente en incassokosten in rekening ga brengen.

Facturen voor live tekenen stuur ik meteen na ondertekening van de offerte. Voor andere opdrachten stuur ik facturen achteraf, als duidelijk is hoeveel uren zijn verricht. Bij bedragen boven de 2000,- excl. BTW vraag ik een voorschot van 50%. Ik zal pas starten met mijn werkzaamheden als dit voorschotbedrag betaald is.

9 Annuleren en afbreken

Opdrachten kunnen schriftelijk opgezegd worden. Voor gewone opdrachten geldt een opzegtermijn van 14 dagen. Mochten er op het moment van rechtsgeldige opzegging door mij al werkzaamheden zijn verricht, dan zal ik mijn gemaakte uren factureren.

Bij live teken opdrachten geldt een andere regeling. Als je mij gevraagd hebt specifieke dagen te reserveren, dan is annuleren niet gratis. Ik zal de volgende kosten in rekening brengen:

  • Tot 30 dagen voor de gereserveerde datum is annulering gratis.
  • Tussen de dertig (30) en veertien (14) dagen voor de gereserveerde datum zal ik 25% van de geoffreerde offerte in rekening brengen.
  • Tussen de veertien (14) en zeven (7) dagen van te voren berekenen ik 50%
  • Annuleer je in de laatste week, dus tussen de zeven (7) en twee (2) dagen van te voren, dan bereken ik 75%.
  • Als je op de dag zelf annuleert, dan zal ik 100% in rekening brengen. 

10 vertraging: Live tekenen & lezingen/workshops op lokatie

Ik reis met het OV en houd altijd rekening met mogelijke kleine vertragingen door ruim voor aanvang van het programma op locatie te zijn. Een grote treinstoring o.i.d. is echter altijd mogelijk. Hierdoor kan het zijn dat ik te laat aankom.

Wil je zekerheid dat ik er ben? Schaf dan het extra zekerheidspakket aan. Schaf je het pakket niet aan, en kom ik onverhoopt te laat, dan zal ik van het gemiste gedeelte op basis van powerpoints, filmbeelden, geschreven notulen en/of fotomateriaal visueel verslaan. Ik breng dan het overeengekomen tarief gewoon in rekening.

11 (Wagen)ziekte en persoonlijke omstandigheden)

Het kan voorkomen dat ik ziek word of door persoonlijke omstandigheden verhinderd ben. Dan behoud ik me het recht om een vervanger aan te wijzen, te briefen en de opdracht uit te laten voeren. Ik beschik over een netwerk van ervaren mede-visueel verslaggevers & sprekers/workshopbegeleiders. De Kanai tekenstijl is echter uniek, houd dus rekening met een andere uitstraling.   

12 Wat als er een (dreigende) botsing is?

Ik vind het van belang dat we bij een conflicten altijd eerst onderling uit proberen te komen. We zoeken dus samen naar een oplossing.

Mocht je ontevreden zijn, of voornemens zijn om mij aansprakelijk te stellen, dan ontvang ik graag eerst van je een bericht (ingebrekestelling) waarin je gemotiveerd aangeeft waarom je ontevreden bent, of de reden dat je mij aansprakelijk wilt stellen en waarvoor. Ook vraag ik je mij een redelijke termijn te geven om eventuele fouten te herstellen of alsnog te presteren.

13 Rechter

Alleen als we er onderling niet uitkomen, zullen we ons eventuele geschil aan een rechter voorleggen.

De rechtbank te Haarlem is bevoegd om van ons geschil kennis te nemen. Nederlands recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden en de overeenkomst. 

14 Aansprakelijkheid

Als ik aansprakelijk ben voor schade die ontstaan is door het niet nakomen van mijn verplichtingen uit de overeenkomst of op een andere manier, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de overeenkomst bedongen prijs exclusief btw.

In het geval dat ik verzekerd ben, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag van de uitkering van mijn verzekeraar in het betreffende geval.

Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet als mijn aansprakelijkheid voortvloeit uit opzet of bewuste roekeloosheid door mij.

Ik ben nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill of schade door bedrijfsstagnatie. 

De beperking van de aansprakelijkheid geldt ook voor derden of ondergeschikten die ik voor het project hebt ingehuurd of heb ingeschakeld.

15 Wat mag je/ik (getekende) jouw werk doen?

Nu is het klaar en kun je genieten van wat we samen gemaakt hebben! Ga voort en deel het met anderen, waarbij je mijn intellectueel eigendomsrechten respecteert. Deze intellectueel eigendomsrechten blijven namelijk van mij, dit is anders als we andere schriftelijke afspraken hebben gemaakt. Je krijgt van mij een gebruikersrecht voor de door mij gemaakte tekeningen, video's of visuele verslagen en voor het Kanai-Sans font.

Je mag mijn werk gebruiken in publicaties, flyers, websites, blogs, platforms ed., altijd met vermelding van mijn naam. Indien je mijn naam niet wilt tonen, gelden hiervoor meerkosten (10% van de geoffreerde offerte).

Je mag de werken niet doorverkopen, of opnemen in een communicatie uiting waar je geld mee verdient. Hiervoor breng ik andere tarieven in rekening en sluiten we een aparte overeenkomst. 

Je mag de werken niet aanpassen. Kleuren, teksten en kaders bijven gelijk. Heb je twijfels of iets kan, mail me. Ik reageer snel en denk graag constructief mee. Het is sympathiek als je me laat weten waar je iets gebruikt hebt en hoe.

Tenzij we dit anders zijn overeengekomen, dan hou ik het recht voor om de gemaakte werken op te nemen in mijn portfolio en deze ook op mijn website te plaatsen. Als je dit niet wilt, laat het me dan voor het verstrekken van de opdracht weten. Ook hier kunnen kosten aan verbonden zijn.

Laatste update: 15/07/2018


Lees hier hoe deze visuele AV tot stand kwamen!

nb voor de bijdehandjes: de autootjes zijn zonneauto's en bovendien fictief. er heeft co2 uitstoot plaatsgevonden door het lezen van deze algemene voorwaarden